שאלת הלגיטימיות של השיר הפוליטי

השירים סביב מלחמת הקטיף העמידו מחדש , וביתר שאת , את ההבחנה לאומי / פוליטי ואת הקושי להעניק לה לגיטימיציה . שמעונוביץ , שנהג בשירו על פי הטאקטיקה הפוליטית שנקטה בפרשה הנהגת ההסתדרות , ניצל קשיי הבחנה אלה וכתב שיר פוליטי במסווה רטורי של שיר לאומי . דומה כי התגובה הנזעמת מצד האיכרים על עצם השימוש בשיר עברי למטרות המאבק הפוליטי סביב מלחמת הקטיף ( בוטקובסקי , דאר היום , , ( 28 . 12 . 1927 וההתלהבות שבה התקבל מצד הנהגת הפועלים ( ב' כצנלסון , ( מעידות על ההסתייגות מעצם חדירת האופוזיציה לאומי / פוליטי לתחום הספרות העברית . בוטקובסקי , בעצמו ממנהיגי האיכרות הארצישראלית , מחה למעשה נגד עצם השימוש בנכסים כלל לאומיים למטרות פוליטיות פרטיקולריסטיות . אמנם אין הוא דוחה את כל הביקורת על האיכרים , ואף מחייב עקרונית את עמדת הפועלים ; אך דבריו נגד השימוש בספרות ( הלאומית ) לצורך הביקורת הפוליטית , והתקוממותו נגד פרסומו של השיר בכתובים , שהיה עדיין בטאונה של אגודת הסופרים ( תוך ציון יחסו השלילי של 'משוררנו הלאומי' לשבועון — ר' מכתבו של ביאליק למערכת דבר , , ( 27 . 8 . 1927 חושפים את הרגישות לעוצמה הרבה ...  אל הספר
מוסד ביאליק