אלמי והמאירי ו'מלחמת הקטיף'

הפוטנציאל הפוליטי הנועז שמימש השיר הקל הושג בשיר הקנוני גם באמצעות ניצול פוליטי של פואטיקה מודרניסטית . תגובתו השירית של ל' אלמי לאירועי מלחמת הקטיף ' ) מתוך המחזור : "סכין וליריקה , '" מוסף דבר , , ( 24 . 2 . 1928 היא דוגמה ליחס הישר המתקיים בין עוצמת הרדיקליות הפוליטית לבין עוצמת החידוש הספרותי . האופוזיציה המעמדית מהווה אצלו נקודת מוצא לפיתוח השיר : כן ! נריבה T ! T את ריבנו ריב נךיבה ונדליקה דלק רב . עוד עיני ל'א העריכו , ומכל — פניו T T מרהיב 1 - הוא — המלמד ידי לקרב . יען דין עני לא דנו דינרים טבלו בדם ... — "מי — לאו ןבנר — — "ומי — לנו ! — "מי — לאל - "מי - לאדם ! אך הארגומנטציה הפוליטית , המסתייעת במצלול מ'נריבה' ועד 'לקרב , ' היא רק סממן אחד במערכת האורטורית פוטוריסטית שטווה אלמי בשיר זה . השאלות הרטוריות , הטון הבוטה והאלים הקורא לקרב , כי 'דין עני לא דנו / דינרים / טבלו בדם , ' ... כל אלה מבליטים את האופוזיציה המעמדית ההופכת בשיר לציר פואטי מרכזי . הקשר הישיר למלחמת הקטיף , כמו קטעים אחרים בשיר , מנוסח מתוך תשומת לב לאפקט התקשורתי , האמוציונלי והפוליטי של דפוסי הסיסמה ו 'בכ...  אל הספר
מוסד ביאליק