הרחקת עדות

השילוב הזהיר בתגובתו השירית של שמעונוביץ בין הפונקציה הפוליטית לזו הספרותית מצוי גם בתגובתו של הסופר א"ז רבינוביץ , מנאמני תנועת העבודה , הנמנה פואטית ומנטאלית עם דור ותיק יותר ( ראה למשל נזיפתו האבהית על דברי ההתקפה שפרסם אצ"ג נגד ביאליק , דבר , . ( 21 . 11 . 1927 אז"ר , שנהג לכתוב בקביעות בדבר , ציטט ברשימה קצרה שפרסם שם על אירועי מלחמת הקטיף ( 25 . 12 . 1927 ) שורות מתוך 'קינות ב' מאת יצחק קמינר ( קמינר , , 1905 עמ' , ( 120 מן המשוררים הפוליטיים המיליטנטיים ביותר בשירת שלהי תקופת ההשכלה וחיבת ציון . הרחקת העדות אל שירי קמינר , תוך עקיפת התגבשויות פואטיות בעלות פוטנציאל פוליטי פרובלמאטי , תואמת את הביקורת על היעדר אחדות לאומית , המופיעה גם בקטע המצוטט מן השיר של קמינר : 'אח אל אח / יפרוש פח ; / אח $ ת אח מעלה על האח . ' הפנייה לשימור תוקפה של האידיאולוגיה באמצעות התעלות מעל חילוקי הדעות , מתפרשת בדבריו של אז"ר כאזהרה מפני סכנותיה של הפוליטיזציה : 'אל יחשבו הפרדסנים , כי תמיד יחסו בצל השוטרים הערביים . אוי ואבוי להם אם לשנאת הגזע תצטרף שנאת המעמדות והיא קרובה מאוד . ' פנייתו של אז"ר מ...  אל הספר
מוסד ביאליק