התקבלות ודחייה

החריגה מן הקונסטרוקטיביזם של 'שירת העבודה' מעוצבת בשירי בשער כמסקנה הצומחת מלב לבו של קונסטרוקטיביזם ששינה את דרכו לנוכח השינויים שהתחוללו במציאות הארצישראלית . לרושם זה תורמים , כאמור , המבנה המפוצל של מחזור השירים , הלשון הפיגורטיבית ועוד . מבנה מדורג ומנומק זה נראה חיוני למי שביקש לבטא אז עמדות שהיו בבחינת הליכה אל מחוץ למחנה . עם כל זאת נותר ספרו של אלמי כמעט ללא הד . עובדה ראויה לציון מיוחד היא ששני הבטאונים המרכזיים של מפלגות הפועלים , הפועל הצעיר וקונטרס , פשוט התעלמו מן הספר . כבר מן הדיונים בוועידת ההסתדרות השלישית , ומן התגובות שעוררו עמדות השמאל הרדיקלי לגבי אירועי המשבר , ניתן להסיק על המכשולים שהונחו על מסלול התקבלותו של הספר . מרירות הסובלים וביטויי מחאה בעלי פוטנציאל פוליטי רדיקלי גררו לעתים תגובות של חוסר סובלנות . הכינויים 'מופ"ס' ו'פראקציונר' הושמעו לא אחת גם כשהוויכוח הנוקב התנהל בתוך המחנה הקונסטרוקטיביסטי ( לזבניק , דבר , . ( 28 . 7 . 1927 ראוי לזכור כי ספרו של אלמי יצא לאור זמן קצר לאחר הפילוג בגדוד העבודה בדצמבר . 1926 פילוג היסטורי זה נתפס כמקרה מבחן וכנקודת מפנ...  אל הספר
מוסד ביאליק