פרקי 'בשער'

נקודת המוצא של 'בשער , ' חלקו השני של מחזור השירים , הן התהיות החדשות שמעוררת תקופת המלקוש ( עמ' י . ( הסימון האלגורי של ימי המשבר באמצעות המלקוש מהווה כאן ריאליזציה ובהמשך גם פוליטיזציה של המטאפורה החקלאית של 'שירת העבודה . ' הקשרים הניגודיים שבין שיר זה לבין שירי 'עמל' בולטים למדי : 'ממי אשאל מטר בעת מלקוש' ( עמ' י ) לעומת 'הנה שלח את מחטיו הגשם' ( עמ' ד ;( 'אמרתם : / — צא לגיא , חלה את פני האלהים ' — ( עמ' י ) לעומת ' כבהמה בבקעה בכבדות אתהלך / אחרי אלהי ' : ( עמ' ז , ( 'אמרתם — . קום , עלה , בשר בשורת הלחם ' ! ( עמ' י ) לעומת 'מלאו השקים ושאום עלי שכם , / הריעו ללחם ' ! ( עמ' ח , ט . ( אופוזיציות אלו שבין 'אמרתמ' לבין המציאות הטופחת על פניו של מי שהאמין באמיתות הקולקטיביות שנאמרו , הוצגו כבר בראש השיר הפותח את 'בשער . ' גם כאן הן מצביעות על אופוזיציות הבוחנות את האתוס החלוצי ומערערות על תוקפו הטוטאלי . הדובר המציג אופוזיציות אלו מציין כי 'עתה שורק הרוח . / ואי בזה ינבח עלי סופר מזקין ' . ( עמ' י . ( בכך הוא חושף הן את הזירה הספרותית ' ) ספרות העבודה , ( ' שבה הוא עומד לממש את טענות...  אל הספר
מוסד ביאליק