'עמל' כפואמה אורטורית

מודל מרכזי ממנו שאב אלמי את עיקרי הפואטיקה של השיר הפוליטי שלו היא שירת מיאקובסקי ומבנה הפואמה האופייני לה . העובדה שתבנית היסוד של שירת מיאקובסקי איננה נראטיבית אלא אורטורית , כלומר נאומית ( שקלובסקי , , 1974 עמ' , ( 132 עשויה לספק מפתח רב ערך להבנת הקומפוזיציה של שירי אלמי . די להצביע , למשל , על התפקיד הנכבד שממלאות מלות המפתח בקומפוזיציה של השיר כדי להצביע על הרגישות ה'אורטורית' שמגלה הדובר בפואמה כלפי נמעניו . ב'עמל , ' החלק הראשון של הפואמה , מתקשרים ארבעת השירים באמצעות החזרה על מספר מצומצם של מלות מפתח , הכוללות את תמציתו הרעיונית של חלק זה : ' אדם , אדמה , עמל . ' כך , בניסוח רצוף זה , הן מופיעות בסיומו של השיר הרביעי והאחרון . מיקום מיוחס זה בסיום השיר קובע להן משקל רב , ובמקרה שלפנינו גם מעמד של שיא בהתפתחות השירים . זוהי התפתחות רעיונית ולא סיפורית , והיא מיועדת כאן יותר לנמען המאזין לנאום או לדקלום מאשר לזה הקורא בו בעיניו ( בארושיאן , , 1976 עמ' . ( 59 בשיר הראשון מופיעה המלה 'עמל' רק בכותרת . השיר השני כבר ממחיש מלה רעיון זו באמצעות הקומפוזיציה האורטורית : הסינקדוכה של ...  אל הספר
מוסד ביאליק