השיר הקצר והפואמה של 'שירת העבודה'

התחושה כי יש לגאול את 'שירת העבודה' מן ההסתפקות בהבעת הלכי נקש , מבלי לתהות , דרך משל , לאחראים חברתית לעצם התהוותם , גררה איתה את הצורך להתמודד עם שירה וו באמצעות קומפוזיציות שיריות גדולות . זו כנראה הסיבה לכך שאלמי הפעיל את מנגנוני הפוליטיזציה דווקא בתחומי הפואמה ומחזור השירים . גילויים מובהקים להתגבשויות ספרותיות מעין אלה הם שירי 'גלבוע' ( בגלגל , תרפ"ז ) של שלונסקי , שירי הגברות העולה ( תרפ"ו ) ואימה גדולה וירח ( תרפ"ה ) של אצ"ג , מסדה של למדן או 'סחור למדורה' של ש' שלום ( בלב העולם , תרפ"ז . ( נראה כי לקומפוזיציות רחבות היקף מעין אלה פוטנציאל גדול ונוח יותר לפוליטיזציה של המבנה הספרותי . אך לפני בירורה של תופעה מרכזית זו מן הראוי לדון בשיר הלירי הקצר של 'שירת העבודה , ' כשנגדו ניצב מאוחר יותר המבנה הספרותי המורחב של הפואמה הפוליטית של אלמי . המערכת הלשונית המפותחת , שבאמצעותה חיפתה 'שירת העבודה' על הימנעותה השיטתית מהגדרה מפורשת של גורמי הסבל , וכמותה גם הערפל המיסטי שאפף נסיונות הגדרה אלה , השפיעו גם על העיצוב הלשוני של הליריקה הקצרה האופיינית לשירה זו . הטענה כי יצירה מממשת אידי...  אל הספר
מוסד ביאליק