האבולוציה של השיר הפוליטי

הקשר בין תהליכי השבירה של נורמות מרכזיות ב'שירת העבודה' לבין תהליכים חברתיים ופוליטיים שהתרחשו אז ביישוב מבליט יפה את חולשתה הבסיסית של מתודת ההיסטוריוגרפיה הפורמליסטית ה'קלאסית' בתיאור ובהסבר של תמורות ספרותיות . במקורה נעדרת היסטוריוגרפיה מעין זו רכיבים טלאולוגיים , והיא מיוסדת על ההזרה כאקט א היסטורי , ועל הנורמה הספרותית כסטנדרט ליצירה וכבסיס לסטייה ( פרו , , 1981 עמ' . ( 160-156 , 157 בעקבות ביקורתו של ז'ירמונסקי , מהראשונים שפקפקו בערכה של העמדה הפורמליסטית בשאלות האבולוציה הספרותית , ניתן לומר כי נוסף על תהליך השבירה , ההזרה והרענון של תחבולות שהתבלו , מחויב היסטוריון הספרות להסביר גם את הכיוון החדש שנבחר והתגבש במערכת הספרותית ( ארליך , , 1965 עמ' . ( 256-255 נוסף על המרכיב הנגטיבי המהותי לכל שינוי וחידוש ספרותי , תובע הדיון ההיסטורי גם אלמנט פוזיטיבי , שיוכל לנמק את המגמה הספרותית החדשה . פורמליסטים שראו בהתבלות ובאיבוד הערך האמנותי של טקסטים ותחבולות תנאי מהותי לאבולוציה הספרותית , תיארו למעשה תהליך א היסטורי ואוטונומי לספרות . השאלה המתבקשת כאן כמעט מאליה , ושנשאלה בכל עוצמת...  אל הספר
מוסד ביאליק