התבלותה של 'שירת העבודה'

התלונות על התבלותה של 'שירת העבודה' בוטאו בפומבי כבר באותם ימים . ביקורת שלילית בוטה במיוחד נמתחה על שירי העם של 'שירת העבודה , ' מפרי עטם של משוררים כמו המאירי , שלונסקי וקרני ' ) חלוץ , ' 'סתו באהל , ' 'לא אכפת , ' ' עגבניה . ( ' מגמתם ליצור באורח מלאכותי רובד עממי בתרבות העבודה עוררה את חמתו של יעקב פיכמן , והוא תקף נסיונות אלה , והגדירם מזויפים ובלתי נחוצים ( כתובים , . ( 13 . 7 . 1927 טענתו כי שירים אלה הם 'רק אמנות' מעידה , כמדומה , על ציפייתו לספרות בעלת פונקציות עממיות שורשיות , שתשרת באורח נאמן ביותר את המטרות האידיאולוגיות הלאומיות של תנועת העבודה . גם כלפי ז'אנרים מכובדים יותר הושמעה אז ביקורת דומה : אין אנו מאמינים לשירים הטנדנציוניים העשויים בידים שהתחלתם נעוצה ב'שירי ציון' של דוליצקי ובני דורו והמשכם בשירי 'החלוצים' וכולי בתקופתנו זו שאף הם נעשים כבר בדרך השאבלונה , ואשר לא תהי להם תקומה בפני כל רוח מצויה ( א"ז בן ישי , . ( 15 . 4 . 1927 , pxn אותה 'רוח מצויה' אכן נשבה באותה עת בעוצמה רבה . האתוס החלוצי על ערכיו הנעלים הפך בימי המשבר למעמסה קשה מנשוא . 'בעלי הבתים' ואנשי ...  אל הספר
מוסד ביאליק