'תרבות העבודה' ו'שירת העבודה'

דפוס זה של פעולה תרבותית הכתיב , במידה רבה , גם את דפוסי הפואטיקה שהבדילו את השירה האידיאולוגית מן השירה הפוליטית . באחד ממאמריו ביטא א"ד גורדון את כמיהתו ליצירה בעלת צורה ספרותית חדשה , שתהיה 'ביטוי בחזון , ברוח [ של הסופרים ] למה שמצאו אלה [ העובדים ] ביטוי במעשה' ( האומה והעבודה , תשי"ז , , 1918 עמ' . ( 293 דוגמאות אופייניות לביטוי ספרותי מעין זה הן האידיליות של דוד שמעונוביץ , שפורסמו כבר בימי העלייה השנייה , החל מתרע"ג , בחלקן מעל דפי העיתונות הפועלית , כשכמה מהן אף הוצאו מחדש כחוכרות קטנות על ידי מפלגת 'הפועל הצעיר' ( למשל 'יובל העגלונים , ' תרפ"ג . ( גם הפוטנציאל המסורתי של אפקטים ספרותיים המיוחס בדרך כלל לז'אנר האידיליה , וגם לא מעט העדויות המצויות בידינו על דרכי ההתקבלות של האידיליות של שמעונוביץ במערכת הספרותית הארצישראלית של שנות העשרים , יכולים ללמד על הפונקציות האידיאולוגיות שלהן . במלאת חצי יובל לשירתו של דוד שמעונוביץ היה מי שכתב על האידיליות שלו שהן 'אבני נזר חן בראש העם המחדש את חייו על אדמת אבותיו' ( הררי , הארץ , , ( 2 . 9 . 1927 והטעים בכך את הפונקציה האידיאולוגית ,...  אל הספר
מוסד ביאליק