'תרבות העבודה'

כדי לממש את המשאבים האידיאולוגיים שעמדו לרשותה , הקימה תנועת העבודה הארצישראלית מנגנון רב עוצמה לטיפוח תרבות העובדים . האוריינטציה העתידית , הקולקטיביסטית , של תנועת העבודה ושאיפתה לייצוג דומיננטי של הפועלים במרכז הלאומי תרמו רבות למבנה המיוחד של תרבותה הפוליטית . נסיונה לשלב בין אידיאליזם המשליך את יהבו על ממד העתיד לבין מאמץ להשגת שליטה פוליטית בהווה הביא להתייחסות מאוזנת אל המתח הקבוע , המתקיים בכל מערכת אידיאולוגית , בין הממד הפונדמנטאלי , העקרוני שלה , לבין הממד האופרטיבי , המיידי יותר ( הורוביץ וליסק , , 1977 עמ' . ( 17 ביטוי אינטנסיבי ומתוח ליחסים שבין הממד האידיאולוגי הפונדמנטאלי לבין הממד הכוחני אופרטיבי אפשר למצוא בדרכה הפוליטית של 'אחדות העבודה , ' שהיתה המפלגה הדומיננטית בנופה של תנועת העבודה בשנות העשרים ( שפירא , . ( 1975 על אף החולשה הפוליטית יחסית שהיתה מנת חלקה של תנועת העבודה עד סוף שנות העשרים , לא נזנחה בה הפעילות התרבותית האידיאולוגית , שמרבית פירותיה האופרטיביים נקצרו רק בשלבים מאוחרים יותר . גם נושאים לאומיים , כמו התרכזות בהנחלת הלשון העברית והחייאתה , שהיו אף ש...  אל הספר
מוסד ביאליק