המוען והנמען

תשומת הלב לדפוסי הרטוריקה של השיר הפוליטי יכולה לסייע גם באפיון הנמען והמוען של השיר הפוליטי . העיצוב הספרותי של הפרסונה הדוברת בשיר יכול להתגלות כבעל פוטנציאל פוליטי ניכר . דוגמה אופיינית לפונקציה הפוליטית שיכול למלא דווקא המתח המתהווה בין הדמות הדוברת בשיר לבין מסריו הפוליטיים הגלויים מופיעה בשירו של ו"ה אודן 'A Communist to others' , 1971 ) עמ' . ( 58-54 שיר זה ביקש לעודד את תביעתם הפוליטית של חוגי שמאל באנגליה של שנות השלושים , שהאינטלקטואלים הליבראלים יתייצבו לצד הפועלים במאבקיהם ( ספירס , , 1968 עמ' . ( 84 היעדר אחידות הפרסונה של האינטלקטואל וביטויי הסולידריות שלה עם הפרולטארים , העוברים בשיר תמורות ואפילו מתהפכים בו , עוררו מורת רוח כלפי מידת כנותו של השיר ( פאולר , , 1981 עמ' . ( 93-92 אך פירוש אחר , המסתמך גם הוא על חוסר העקביות של השיר ( במיוחד דרך שימושו בכינויים , ( עשוי ליישב מתח זה בין הפרסונה שבשיר לבין המסר הפוליטי העקרוני שלו , בין השאר באמצעות הגדרה מדויקת יותר של הפונקציה הפוליטית של השיר . בעיקר כדאי לציין כאן את הרגישות הפוליטית שמגלה אודן כלפי נמעניו האינטלקטואלים...  אל הספר
מוסד ביאליק