קריאה פוליטית או קריאה אידיאולוגית

השיר הפותח את המחזור 'עמל' של שלונסקי נתפס בצדק כטיפול מהפכני בחומרי המסורת המשועבדים בו להקשר החדש של 'דת העבודה' החילונית . כאמור , אפשר להראות כיצד תורמת המסגרת המשפחתית , שבתוכה מתואר החלוץ , לארגונו התמאטי והפיגורטיבי של השיר בתבנית לכידה ומובהקת . אך בד בבד מצביעה תבנית תמאטית זו גם על מה שמצוי מחוץ לגבולותיה . במיוחד בולט כאן ההקשר המעמדי פרולטארי , שסולק מן השיר לחלוטין והומר בו בהקשר האלטרנטיבי של המשפחה היהודית . בדומה לשלונסקי כתב גם ליובה אלמי מחזור שירים בשם ' עמל , ' הפותח בשיר זה כאם " 1 בדמדומים 1 ? - את V בנה T I ת 1 ביל אלי " VI משכב TI כך את יומי הוביל הליל אלי מנוחה . שכב , יומי ! הן מחר נשכים שנינו וגב אל גב נפגש אפורים , פרועים סובלים : אנכי — את הא 3 ן אתה — T - את V החמה . T - - רגלינו בוססות בטיט וךפ $ ומי # הוא יצליף ב $ וט על גב , על לב , על נפש בעד # תי פרוטות ! ומי $ הוא י $ יר ( עדין הנפ # = (! — "כמה נאה היום" —$ כב , יומי ! כאם בדמדומים # ? ק הליל : — "בנים " ! ( בשער , תרפ"ז , עמ' ג ) גם אלמי הבליט בשירו את דמותה של האם . אך בניגוד לאם של שלונסקי , ...  אל הספר
מוסד ביאליק