השיר הפוליטי והפעולה הפוליטית

ההבחנה בין 'שיר פוליטי' לבין שיר שאינו פוליטי , כלומר 'שיר אידיאולוגי , ' מובילה למעשה להבחנה בין סוגים של תבניות פואטיות . מעצם טבעו חורג הדיון הפואטי מן הפרשנות הספרותית . הוא אינו מסתפק בעצם הפענוח של משמעויות היצירות , אלא מתרכז באילוצים ובכללים המאפשרים ויוצרים משמעויות אלו . את המעבר ההיסטורי מן השיר האידיאולוגי של אברהם שלונסקי אל השיר הפוליטי של ליובה אלמי אפשר לתאר במונחים של פואטיקה היסטורית , שעניינה ב'תבניות ספרותיות במידה שהן מושרשות בהקשר היסטורי ספציפי , ' והיא ' מתבוננת בהן ביחסן לשלבים שונים באבולוציה של צורות ספרותיות סטיליסטיות' ( גלובינסקי , , 1975 עמ' . ( 237 תיאור פואטי החורג מעבר לעקרונותיה של יצירה ספרותית בודדת נזקק לאוצר מונחים קולקטיביסטי , המזומן לעתים קרובות בדמותו של הז'אנר הספרותי . המשמעות הבסיסית של מושג הז'אנר במסגרתה של הפואטיקה ההיסטורית היא 'מכלול של אמירות , עקרונות , הרגלים , הקיימים בתקופה הנדונה באופן בין סובייקטיבי , המכוונים תחום מבעים מוגדר , והמכריעים ש"כך כותבים '" ( גלובינסקי , , 1969 עמ' . ( 18 הבחינה הז'אנרית של השיר הפוליטי היא בחינתו ש...  אל הספר
מוסד ביאליק