שבחי עמל

כדי להבחין בין הפוליטיות של שירי אלמי לבין הא םוליטיות של 'שירת העבודה' כדאי לעיין , למשל , באחד מגילוייה המובהקים ביותר , שהופיע בחלקו הראשון של השיר החותם את המחזור 'עמל' מאת אברהם שלונסקי : | הלבי - ^ -יני , ? אמא T ? כ # •• רה , | T כתנת V פסים - | לתפארת V V t ? ועם # חךית היביליני אלי עמל . עוטפה אךצי א 1 ר כטלית . בתים r נצבו 1 ? כט 1 — טפ 1 T ת . וכךצוע 1 ת תפלין גילאים כבישים , סללו כפים . תפלת שחרית כה תתפלל קךיה נאה אלי ב 1 ךאה . ובב 1 ךאים - בנף אברהם , פןטן סולל בישראל . שיר זה נכלל במחזור השירים 'גלבוע , ' בספר בגלגל , שהופיע בתרפ"ז ( עמ' צח-צט . ( זהו גם השיר המסיים את מחזור השירים 'לאבא אמא , ' הכלול בקובץ הנושא שם זה , שפרסם שלונסקי באותה שנה . השיר , שהיה מן המדוברים בביקורת העברית , מבטא כבוד רב , עד כדי פולחן דתי , אל עבודת הכפיים ( גולדברג , , 1974 עמ' . ( 276 סמלי הדת היהודית עוברים בשיר תהליך של חילון , באמצעות הענקת ממד של קדושה פולחנית דווקא לעמל היומיומי , ממד התואם את תמונת העולם של האתוס החלוצי ( לאור , , 1979 עמ' . ( 137 בניגוד להלכי רוח רווחים בדבר השבר הר...  אל הספר
מוסד ביאליק