סאטירה קלת־רגליים

עד שנת 1927 כמעט שלא נכתבה בארץ ישראל שירה עברית פוליטית . מלבד מספר מצומצם של יוצאים מן הכלל , קשה לאתר עד תקופה זו יצירות שיריות קנוניות , המממשות פעולה פוליטית המשפיעה על המאזן של הקצאת משאבים — כלכליים , סמליים או אחרים — בתוך קהילה או חברה נתונה . דוגמה לחריג מעין זה הוא שירו של ש' הרברג 'איכה נגיד לבן ' ! ( הפועל הצעיר , . ( 8 . 8 . 1924 בלשון מרומזת במיוחד גינה שיר זה את הכרעתו של מרכז 'ההגנה' להמית את יעקב דה האן , איש החוגים החרדים הקיצוניים . דה האן נחשד בניסיון לכונן חזית שתאחד את ' היישוב הישן' עם 'הוועד הפועל הערבי' כנגד 'היישוב החדש' והמפעל הציוני ( ספר תולדות ההגנה א-ב , עמ' ; 253-251 פרידמן , , 1982 עמ' . ( 252-230 הלכידות הפוליטית הגבוהה שאפיינה את היישוב היהודי באותם ימים העניקה למאמציו של דה האן — בדומה לפעולותיהם של קומוניסטים יהודים שניסו להשתלב במאבק הערבי האנטי ציוני — משמעות חריפה של פריקת מרות המרכז הלאומי , שגררה בעקבותיה סאנקציה כה חריפה כרצח פוליטי ( הורובק וליסק , , 1977 עמ' . ( 227 העובדה ששירו הפוליטי של הרברג נקט עמדה נגד אירוע חריג , שהתרחש בשולי המערכת...  אל הספר
מוסד ביאליק