ספרות ופוליטיקה בכלים שלובים

התוקף והסמכות המוענקים לאמירות הפוליטיות שבשיריו של המשורר מחייבים שהוא ויצירותיו ייתפסו כחלק מהוויה ספרותית אוטונומית , המתקיימת בגבולותיה הטריטוריאליים של מערכת פוליטית אוטונומית . כך לגבי מקור הסמכות וכך גם לגבי תכניה . ההיסטוריה של השיר הפוליטי הארצישראלי , שצמח מתוך מרחב האפשרויות הספרותיות שיצרה 'שירת העבודה , ' מעידה על התפקיד הפוליטי המיוחד שמילאה פואטיקה שהיא ארצישראלית באופיה . הצורך הטבעי לנהל את המאבק הפוליטי תוך הסתייעות באוצר משותף של סמלים ותבניות ספרותיות חייב את קיומו של מרכז ספרותי , שאיפשר מצע ספרותי משותף למגמות פוליטיות שונות ואף מנוגדות . הגורם הציוני האחראי למעשה ליצירתו של המרכז הספרותי החדש בארץ ישראל , הוא שיצר גם את אפשרויות הפוליטיזציה של הספרות שנכתבה במרכז וה . אין צורך להדגיש שאך טבעי היה שהגורם האידיאולוגי יהיה בעל משקל מכריע בתהליך התגבשותו של מרכז חדש של ספרות לאומית . ועל כן , בבואם להצדיק את עצמאותו התרבותית והרוחנית של המרכז , העדיפו לא מעטים להציג את פני הדברים באמצעות אופוזיציה דיכוטומית בין עמדות ציוניות לבין עמדות לא ציוניות . ביטוי אופייני לדי...  אל הספר
מוסד ביאליק