המערכת הספרותית

הפעולה הפוליטית שמימשה הקהילה האוטונומית שהתפתחה ביישוב העמידה פוטנציאל שתרם רבות לתנאים שאפשרו את צמיחתו של השיר הפוליטי . אך כדי להפיק מן היצירה הספרותית פעולה פוליטית נזקקו המשוררים גם לקהל קוראים הולם ולתודעה ספרותית מתאימה . מרכיב חשוב בתהליך זה מילאה הלגיטימציה שהוענקה אז לעצם השימוש בטקסט הספרותי כמכשיר פוליטי . כבר בחודשים הראשונים של שנת 1927 כתב המבקר ד"א פרידמן -.אמנם לידי גמיעת רוב הכוס לא הגיע הדבר אף עד היום , אבל ההתפכחות התחילה זה כבר , ודוקא בשירה הצעירה . בעיה לאומית , צבורית , אף פוליטית אינה אסורה כבר בהנאה ע"י השירה , ולפואימה 'מסדה' של יצחק למדן אין כבר צורך בהכשר ( כתובים , . ( 16 . 3 . 1927 את כברת הדרך שעשתה אז השירה הפוליטית הארצישראלית והתודעה הספרותית שליוותה אותה ניתן להדגים באמצעות ציטוט מדברים שכתב אותו מבקר כעבור שנתיים : הצעקה למלוכה עצמית שבהרצליניות המחודשת , נגאלה על ידי אורי צבי גרינברג , המבעיר את בערת השירה הפוליטית בשדות הקש שלנו ( מאזנים , . ( 5 . 4 . 1929 תנאי מוקדם ללגיטימציה שהוענקה לשיר הפוליטי נמצא בתחושה , שהיתה משותפת לקוראיה וליוצריה של ...  אל הספר
מוסד ביאליק