המערכת הפוליטית

בנאום שנשא בעת נעילת ועידת אגודת הסופרים , פנה ח"נ ביאליק אל חבריו הסופרים ואמר : עיני כל העברים בכל העולם נשואות אלינו . [ ... ] בלי עבודתנו אין יסוד ושורש לכל עבודת הבנין . בלי עבודתנו כאן אין שום אחיזה לכל העבודה בארצות הגולה ( כתובים , . ( 4 . 5 . 1927 כך , בארץ ישראל של המחצית השנייה של שנות העשרים , הגדיר ביאליק משאלת לב ציונית , שהלכה והיתה אז למציאות . התודעה העצמית , הטריטוריאלית , של אוטונומיה תרבותית של ציבור קוראים וסופרים היא נקודת מוצא חיונית לדיון היסטורי , המבקש לבחון את נקודות המפגש בין הספרות והפוליטיקה . די להעיף מבט על הדרך שבה התגבש מושג ה'פוליטיות' במסורת המודרנית של המחקר הסוציולוגי כדי להצביע על כך שעצם הפוליטיות של פעולה חברתית מסוימת נקבעת , על פי רוב , על פי תרומתה למאזן הקצאת הערכים ( כלכליים , סמליים וכד ( ' בתוך מסגרת חברתית , לעתים קרובות גם טריטוריאלית , נתונה ( איסטון , , 1965 עמ' ; 151-150 הלר , , 1965 עמ' . ( 39 גבולות המערכת החברתית והספרותית הם גם גבולות ההקשר התקשורתי שבתוכו מתממש השיח של השיר הפוליטי . ההתבוננות בשיר הפוליטי כסוג של שיח פירושה , ...  אל הספר
מוסד ביאליק