איור 15 מחזור "אולם‭,"‬ כ"י בודפשט, אוסף קאופמן ‭,A 383‬ ספריית האקדמיה ההונגרית למדעים, 87ב. (באדיבות ספריית האקדמיה ההונגרית למדעים‭(.‬ הועתק בשנת ק"צ לערך. ראה ליד הערות ‭.39 ,34‬