איור ‭:3‬ תורה עם הפטרות ופירוש רש"י, כ"י קופנהגן, ‭303 ,Hebr. xiv Den. Cop. Kong. Bib. Cod.‬א (באדיבות הספרייה המלכותית, קופנהגן‭.(‬ הועתק במאה הי"ג. ראה ליד הערה ‭.23‬