איור ‭pnvin ;Ms Vatican lat. 3363, fol. XI Boethius, De consolatione philosophiae, :2‬ במאה הט‭<sup>;</sup>'‬ ראה הערה ‭.15‬