איור ‭...7:1‬־/ ‭,Elia Levita, Grammatica Hebraica‬ עם תרגום לטיני בידי ‭,Sebastian Munster‬ באזל, רפ"ה. ראה ליד הערה ‭.5‬