לתולדות ה"יד" המורה באצבע בספר העברי ובמנהגי קריאת התורה

סיני תוראן מצביעה לעבר הירח , השוטה מסתכל על האצבע , " אומר פתגם דומות בין הסתכלות "על" לבין הסתכלות "לעבר" או "מעבר" - למסומן - וגם לקח דומה , משתקפים בדרשת התנאים בקשר להרמת 2 עמלק ( שמות יז : יא . ( מכל מקום , המאמר שלפנינו מעיין הרומזת , כמוטיב חזותי ואמנותי . סימן זה מוכר לנו ( בצורת יד האצבע ) לא רק מתולדות תרבות הכתיבה והקריאה העברית , אלא גם במחשב . בפרק הראשון של המאמר אשרטט את גלגולי סימן זה מדגם מצומצם , עם הבחנות ראשוניות על דרכי שימושו . בשאר הופיע על קירות פריס בגרפיטי כמרד הסטודנטים בשנת . 1968 הפתגם זכה המערבי בעקבות פרסומם של ליקוטים של כתובות אלו , מבלי להצביע על למשל , Oliver Bernard , Finger Points at the Moon : Inscriptions . from Paris , May 1968 , [ s . l . ] : תודתי נתונה לידידתי ד"ר אווה שהפנתה אותי למקור קדום אחד : D . T . Suzuki , The Lankavatara Sutra : A Mahayana Text , London : Routledge & Kegan ראה מאיקה : H . L . Mencken , A New Dictionaryof Quotations , New . York : A . A . Knop במלחמת עמלק , ועל נסים נוספים , ראה משנה ראש השנה ג : ח ; מכילתא , בשלח , פ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן