נטיעת אילנות ליד בית הכנסת

אליאב שוחטמן הבעיה ההלכתית טז : כא : ( "לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה' אלקיך , " ודרשו לך אשרה - לא תטע לך כל עץ אצל מזבח ה' אלקיך" ( בבלי תמיד כח : לא רק עץ הנטוע לשם עבודה זרה יש בו איסור , אלא כל עץ אסור , "כדי להרחיק כל הדומה להם ממחשבת בני אדם הבאים לעבודת במקום ההוא הנבחר , נמנענו מלנטוע שם כל אילן ' . " וכך היא לשון המצוות ( לא תעשה , יג : ( שלא לטעת אילן במקדש או בצד המזבח על דרך הנוי לו והכבוד בזה עבודת האל יתעלה . כי כך גם כן היו מגדלים עבודה זרה שהיו לפניה אילנות יפים ונחמדים בבתי עבודתם . והוא אמרו יתעלה ( דברים לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה' אלקיך . " והעובר על לאו זה . "ם בעניין זה הוא הוסיף שמנהגם זה של עובדי הכוכבים היה "כדי " ( הלכות עבודת כוכבים פ"ו ה"ט . ( הלכת הרמב"ם בספרי ( דברים , שופטים , פיסקא קמא , ( שם מובאת האיסור הוא גם בשטח הר הבית . הרמב"ם פסק כר' אליעזר בן יעקב , 2 במקדש עצמו ובעזרות , ולא בשטח הר הבית . לעומת זאת , מלשון "י והרמב"ן ( דברים , שם , ( משמע , שהאיסור הוא גם בהר הבית . היא , האם איסור "לא תיטע" חל רק במקדש , ואם כך - אין כל איסור על הכנסת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן