לפרשת הסתירות בסוגיית הפטרת מנחה בשבת ועמדתם של חכמי פרובנס

מאיר רפלד פרופ' ע' פליישר ז"ל נדבך נוסף במבנה סידור התפילה הארץ-ישראלי , קטעים מחיבור המכונה בפיו "סידור השם המפורש , " פרשנותם במערכת הליטורגית של בני ארץ-ישראל ' . בינות הדברים , מובא חידוש צפוי - בצירוף הארות , המתייחס לעניין הפטרת מנחה בשבת . בתמצית : רב נטרונאי ורב האי - המוכרות מקדמא דנא - על נוהג קדום בפוורות 2 הפטרה בתפילת מנחה בשבת בפסוקי נחמה , פליישר מצרף עדות 3 המורה שכך נהגו כנראה גם בארץ-ישראל בפורמולות שונות . פליישר חדש ומקורי לפרשה זו , שאינו מעניין מאמר זה . הנושא על מרכיביו תיאר פליישר , בקצרה ובשולי הדברים , תיקון גרסה סתירות בסוגיות התלמוד שעסקו בנושא הפטרת מנחה בשבת . להלן נציג לגלגולה ולמעמדה של גרסה זו ולשימושה בבתי המדרש של חכמי לביאורים נוספים שנדרשו לפרשה , בפזורות אחרות " . זאת בשל הרצון 'סידור' השם המפורש ! ' לנוסחי התפילה של בני ארץ ישראל בשבתות ובשבתות תרביץ , סט ( תש"ס , ( עמ' . 321-316 , הערה , ( 1 עמ' . 320-319 בתמיהה מרוע רב האי גאון , היודע לפרט "מקומות בארץ עילם ובאיי הים של פרס" במנחה בשבו ! ( פליישר [ לעיל , הערה , [ 1 עמ' , ( 320 אינו מזכיר את הנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן