שבע הספירות וכוונות התפילה

יוסף ריבלין א . תורת הספירות - רקע במשמעות תורת הנסתר נטבע לראשונה בגירונה , מעט לאחר הרמב"ן ' , 2 ב"רעיא מהימנא" ובתיקוני זוהר . עשר הספירות נזכרות לראשונה בספר ככל הנראה , לפני המאה השביעית לספירה , אך שם הכוונה למספרים במונח "ספירות" במשמעות המקובלת כיום כמידות או בדרגות בחלקים המאוחרים של הזוהר . אמנם שמות המידות עצמן נזכרים כבר הראשונים " . עשר המידות ידועות בשמותיהן : כתר , חכמה , בינה , חסד , נצח , הוד , יסוד ומלכות . לכל המידות , ובמיוחד לראשונה ולאחרונה , יש . בשמות הנזכרים המידות הללו מציינות תארים של שבח . עשר המידות -משנה , ויש מספר חלופות לחלוקות אלה . קיים כמובן קשר מהותי ששייכות לקבוצת-משנה אחת , אך הפרשנות השכיחה מדברת על דרך לאורך כל המידות , ממידת כתר , שהיא הרצון העליון , ועד למלכות . יש ההשתלשלות הזו בדרך של קו רציף ויורד , יש שמדגישים את החלוקה של , מבוא לקבלה , ירושלים : ההסתדרות הציונית - הילל בן חיים , ספרית אלינר , . 74 כבר בתלמוד נזכרים המונחים : "סתרי תורה" ( בבלי פסחים קיט ע"א ; חגיגה רש"י , שם , וראה : ישעיה ג : ג , ובמפרשים ;( "רזי תורה '' ( משנה אבות .-7 ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן