תמרנה ‭:18‬ ארון קודש ממאנטובה משנת 1842 (מצוי היום במוזאון איטליה על שם ש"א נכון)