תמונה 17 ו ארון הקודש ממאנטובה, מסוף המאה הי"ז (מצוי היום בקניון מלחה בירושלים)