תמונה ‭:15‬ בית הכנסת הניאוקלאסי ממאנטובה, נהרס במלחמת העולם השנייה