תמונה ‭:14‬ ארון קודש ממאנטובה שהיה בבית הכנסת "בית ישעיהו" בתל אביב (מצוי היום בבית כנסת של הרב בצרי בהר נוף)