תמונה ‭:10‬ הכתובת על הכורסה שמימין להיכל המצויה היום בישיבת פרניביד