תמונה ‭:12‬ בית הכנסת קאזיס שנהרס בראשית המאה העשרים