תמונה ‭:11‬ הכתובת על הכורסה שמשמאל להיכל המצויה היום בישיבת פוניביד