תמונה ‭:9‬ תיבת הארון עצמו במכלול הקודש בישיבת פוניביד, מאה י"ז