תמונה 16 הקתדרה שמימין לארון שנועדה לנושא התפקיד החשוב בבית הכנסת