תמונה 7 י הקתדרה שמשמאל לארון שנועדה לשני בחשיבותו בבית הכנסת