תמונה 11 ארון קודש ראשון ממאנטובה (סרמידה‭,(‬ עם הקתדראות ‭(1543)‬