ארונות קודש ממאנטובה בישראל

זכור נכסי לבלי א . הקדמה עוד משנת 1328 בשלטונם של בית גונזגה . בתחילה היו אלה מכן הדוכסים ' . בשנת 1630 נבוזה מאנטובה בידי הלנציקנקים , שכירי באותה שנה חזרה לידי בית גונזגה . נמשך עד , 1707 אז עברה מאנטובה לשליטת האוסטרים ששלטונם בשנה זו נכבשה בידי הצרפתים , נלקחה שוב על ידי האוסטרים 1815-ב לאיטליה המאוחדת . ידוע כבית נאור שטיפח את התרבויות והקיף את עצמו ברופאים , , באמנים , בדרמטותים ובאנשי תרבות לסוגיהם . גם יהודים רבים חצרם של בני גונזגה . דמויות כמו ליאונה דה סומי ( ממשפחת הדרמטורג היהודי הראשון ; סלומונה דה רוסי , המוסיקאי הידוע ; אחותו הזמרת בעלת קול הקטיפה , וילדיה , עזריה , אשר ואברהם , שליוו אותה המדריגליסט דוד מצ'יויטה , המלחין אלגרו פורטו , מורים למוסיקה הופיעו בחצר דוכסות מאנטובה מן המאה הט"ו ואילך . יכולה להתהדר בדמויות כאלה , אשר במקרים רבים כתבו מוסיקה היהודית עצמה , חייבת הייתה להעמיד חללי תפילה ראויים לעצמת בקרבה . גם עיר ואם בישראל , שהעמידה יותר ממאה ושלושים רבנים בתוך שנה - דמויות מופת כמו עזריה מן האדומים , יעקב סרוואל , הרופאים גם ברפואה וגם ברבנות , ר' יוחנן בן י...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן