מנהג ומסורה: "הוא" - זכר או נקבה על שלושה מקרים בתורה: ויקרא יג :כב; יח :כג; במדבר יח :יט

מהעיר ווידן בבולגריה , מתלמידי ר' שלום בווינה ובנוישטט שליד וינה ' , כתב בתחילת המאה ה-טו פירוש על התורה ( שבעיקרו היה 2 פירוש רש"י לתורה . ( שם הוא מציין ששמע מרבו , ר' שלום וצ"ל , שיש בתורה שבהם הקריאה בתיבת "הוא" מסופקת - האם לקוראה כזכר כנקבה ( הוא בחיריק . ( המקומות היו ויקרא יג : כב " ) נגע הוא ;( " ויקרא ובמדבר יח ; יט " ) ברית מלח עולם הוא . ( " סימן ניתן למקומות אלה : לעבדיך" ( שמות ה -.טז ) - היינו , בשלושת המקומות "תבל , " "ברית" לישראל מסורת קריאה ברורה במילה "הוא , " אם יש לקרוא בחיריק או אלה , מספר ר' דוסא , יש קהילות אשכנזיות שבקריאת התורה שליח כפולה בשלושה מקומות אלה ; היינו , הוא קורא "היא הוא , (!) " 3 אחת הדעות . לפנינו אם כן המקרה הקדום ביותר המוכר לנו של  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן