תמונה ‭.3‬ הגבהת ספר התורה על ידי שני אנשים, כשפני הכתב אל העם. על פי דוגמה מבית הכנסת הגדול בליוורנו