120 תמונה ‭.1‬ שרביט מעשה ידיהם של בעלי מלאכה ירושלמיים