"לעילא מכל ברכתא" - לגלגולי הנוסח העברי

משה חלמיש הראשונות של הקדיש נודעו בתקופות מאוחרות כ"חצי קדיש . " הפסקה בארמית , ואילו הפסקה השנייה מתחילה בעברית " ) יתברך וישתבח לארמית : "לעילא מכל ברכתא . " ... היחידה הכוללת שתי פסקאות אלה מאוחרים "חצי קדיש , " ונודעה במקורות קדומים כ"קדיש עד לעילא . " , וכן בחיבורים שעניינם פירוש לתפילות , מוצא אתה נוסח עברי שבפסקה השנייה של הקדיש , והוא . "למעלה מכל הברכות השירות האמורות בעולם ואמרו אמן . " בעקבות לשון זה מכונה היחידה " בכינוי "קדיש עד למעלה" ( למשל בכ"י פריס , 591 דף 65 א \( למדי , וברשימה קצרה זו אני מבקש לעקוב אחר מקורותיו וקורותיו . ולציין תופעה המכבידה על מחקרנו , והיא שסידורים רבים לא רשמו פרט לעצם ההוראה שיש לומר קדיש . ביותר לנוסח העברי של פסקה זו מצויה בכתב-יד ט"ש , 6 H 6 \ 6 התפילה הארץ ישראלית בתקופת הגאונים . ע' פליישר , שפרסם את 3 2 נכתב בצור בין השנים . 1112-1083 שם כתוב . למעלה למעלה 4 השירות והתשבחות והנחמות האמורות בעולם כרצונו ואמרו אמן . " שנמצא בידינו , כ"י אוקספורד , 2700 דף 9 ב מן המאה השתים-עשרה נחשב כמשקף את נוסח התפילה הארץ ישראלית ואף בו מצוי אותו 5 כולל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן