"מגיד צדק" - על בתי כנסת שבצנעא

אהרן גימאני שימשו את יהודי צנעא במאות השנים האחרונות נבנו לאחר שובם של מוזע , בשנת תמ"א ' . ( 1681 ) בתי הכנסת בקאע אליהוד שבצנעא "ב , ( 1762 ) בפקודת האמאם אלמהדי עבאס אבן אלמנצור חסין . הם 2 כשלושים שנה , והיהודים נאלצו להתפלל בבתים פרטיים . על אירוע 3 צאלח ( מהרי"ץ ) ארבע קינות . רובם נבנו במאה 18-ה וחלקם במאה העיר בידי הטורקים בשנת תרל"ב \( 1872 ) פקודת הגירוש שבו חלק מן הגולים לצנעא . הם לא הורשו לשוב לשכונה לגירוש , ובנו להם שכונה חדשה מחוץ לחומת העיר , כשלושה ק"מ מהשכונה החדשה ידועה בשמה קאעביר אלעוב [ תרגום 1 מקום באר הרווק ] אליהוד [ תרגום : מקום היהודים . [ על גלות מוזע ותוצאותיה ראה י' רצהבי , ספונות , ה ( תשכ"א , ( עמ' שלז-שצה ; הנ"ל , "גירוש מוזע לאור מקורות חדשים , " ב , ( עמ' ; 215-197 א' גימאני , תמורות במורשת יהדות תימן בהשפעת השולחן האר"י , רמת גן : אוניברסיטת בר-אילן , תשס"ה , עמ' R . Ahroni , ; 158-145 . Yemenite Jewry , Bloomington : Indiana University Press , 1986 , היא מסמך שהתגבש במאות הראשונות של שלטון האסלאם , ועניינו הגדרת אל אנשי החסות , קרי היהודים והנוצרים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן