תקנות בתי הכנסת בדורות האחרונים

מסוימת במחקר עולם התפילה ובית הכנסת . החוקרים מתמקדים העתיקה ובחיפוש אחר שרידי בתי כנסת קדומים המצויים ברחבי הארץ . ציון בסוף המאה הי"ט נבנו בישראל אלפי בתי כנסיות , כל בית כנסת והפנימי , ואין אחד דומה לחברו . ברם , המודעות לתיעוד נכסי העבר רק כלפי העבר הרחוק , אך לא כלפי בתי הכנסת המאוחרים . אלה , על מהם נסגרו או נהרסו , טרם הוקם מכון או ארכיון שישמר את , תקנונים , פנקסים , צילומים וכל חומר אחר העשוי לתת תמונה דרכי בנייתם ומימונם , עיצובם , מנהגי המתפללים , בעלי התפקידים המתפללים זה לזה , טקסי הנחת אבן הפינה וחנוכת בית הכנסת ועוד . אף יחסית , על אודות בתי הכנסת שנבנו בדורות האחרונים מוקדש כנסת מסוים , ולא לתופעה כלל ארצית או להשוואה בין בתי הכנסת . לעיון בפן אחד הקיים בבתי כנסת רבים ] התקנון . תקנות ושל פנקסי קהל הנחילו לנו סופרי הקהל ושמשיו בדורות ימי הביניים , חלקם נתפרסם וזכה למחקר ' . בדורות האחרונים הלכה ספרות זו . בעולם החרדי נתפרסמו מדי פעם תקנות , שנושאן המרכזי 2 והתרחקות ממותרות בחיי היום יום ובעת אירועי שמחה . התחום ( ועדיין ממשיכים ) בניסוח תקנות בכל המגזרים הדתיים הוא סדרי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן