פתח דבר

מעידים שוב על מרכזיותו של בית הכנסת בחיי העם היהודי . לדאבוננו , פגיעה בבתי כנסת מתוך נימוקים אנטישמיים מסורתיים , ואפילו בתוך מזה , אך מסיבות שונות , הוא חורבן בתי הכנסת בגוש קטיף בקיץ מעט מן המאבק הפוליטי על חורבן גוש קטיף נסוב על חורבן בתי במסגרת המאבק על בתי הכנסת נאסף עליהם תיעוד מצומצם , אך דומני מדויק ומפורט מבתי הכנסת שעמדו במרכז החיים של יישובי הגוש . ויתגלה שיש תיעוד כזה במקום שהוא יכול להישמר . בכל אופן , שוב את הצורך במרכז עולמי לחקר עולם בית הכנסת שבו ייאסף כנסת קיימים ועל בתי כנסת שאינם . יש לציין שקיימים מספר מפעלים בית הכנסת מהיבטים שונים . במיוחד יש להזכיר את יציאתם של לתעד ולשחזר בתי כנסת במזרח אירופה . אך אין בפעילות זו די , ויש שיתייחס לכל ההיבטים וישמש מוקד ומרכז לכל הפעילות . בסדרה , יוצא באיחור רב מן המתוכנן . כתמורה לאיחור אנו מציגים מאוד , כמעט כפליים מקודמיו . אנחנו מכבדים בו זכרו של אדם גדול , . דב רפל עסק בתפילה הן מבחינה מחקרית והן מבחינה אישית , כאדם ומתפלל בכוונה עמוקה . פועלו חבק את בית הכנסת בתור מרכז ובתור מקדש מעט . ביקשנו מפרופ' זאב ספראי , שלא זו בל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן