כנישתא מחקרים על בית הכנסת ועולמו 3

הכנסת ועולמו כנישתא על בית הכנסת ועולמו לדב רפל ז"ל  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן