פרק שלושה־עשר ארגונים על־קהילתיים

אין מהקרנו מתכוון לתאר את התהוותו של ארגון על קהילתי מסוים , כשם שאינו מתכוון לתאר צמיחתה של קהילה מסוימת . הארגונים העל קהילתיים קמו בארצות השונות במרכז אירופה , בתחום הקיסרות הגרמנית ובמדינת סולין—ליטה למן המאה הט"ז , והם פעלו עד המחצית השנייה של המאה הי"ח . כל ארגון , כל 'מדינה , ' והגלגולים המיוחדים והגורל האינדיבידואלי שלהם , ועל דרך ההיסטוריוגראפיה הרגילה קובע כל אחד נושא נכבד לעצמו — ומי ייתן והיו המקורות מצויים וההיסטוריונים מתארים תולדותיו של כל אחד ואחד מהם . אולם מעבר לייחוד ולשוני של כל ארגה וארגון , נמצא קווי אופי משותפים לארגונים בשל הדמית שבגורמי ההתהוות , בתנאי הקיום , במערכת התפקידים , במבנה המוסדי ובשיטת הפעולה שלהם . על כן יש משום הצדקה לתסוס את הדמות המופשטת של ה'מדינה' תפיסה היסטורית סיציא לית , יאף לעקוב אחר התפתחותה במידה שאינה תוצאה של גורמים םארטי קולאריים , אלא תולדה של יחסי הכוחות הקבועים , הפועלים בשוויון יחסי בכל מקרה י . נקבע דרך סיכום את העובדות העיקריות הטעונות ניתוח . מתחילת תקר פתנו , היינו מן המחצית השנייה של המאה הט"ז ועד למחצית הראשונה של המאה הי...  אל הספר
מוסד ביאליק