פרק אחד־עשר הרכב הקהילה

בדיון על פעילות הקהילה הסחנו את הדעת מהתה ות מוסדותיה ומהתחדשותם החוזרת , ואילו עתה נעמוד על הרכבה והנהלתה בעת התהוותה . התחדשותה וחילופי אישיה . הקהילה הרגילה מורכבת מתושבי המקום הקבועיט , ואחת מזכויותיה — זכות ההכרעה בקביעות זו גופה : אם "נתן למבקש להתיישב במקום אם לאו ! מכל מקום' כל קהילה שואפת לרכוש לעצמה זכות זו מן השלטונות , שבהם תלויה עצמאותה המדינית והמשפטית . זכות זו נשענת מבחינת המשפט הציבורי הפנימי על מסורת ימי הביניים שעדיין לא היתה אז כללית ומוס כמת , אך במשך הזמן נתקבלה ללא ערעור . המגמה להעניק את זכות הישיבה — יחזקת היישובי או 'חזקה' מתם —תלויה בתנאי ה'קיום' שקיבלה הקהילה מן & 'ה ררה' המגבילה , כרגיל , את מספר התושבים הרשאים להתיישב ' במקום , וכן בתנאים הכלכליים ובשאלה אם רואים בריבוי האוכלוסיה חשש להתחרות או סיכוי לקידום כלכלי , הגרסה הראשונה היא הרווחת בתקופתנו ברוב המקומות . ומובן שאין מדה אחת נהוגה לגבי כל אדם . שכן יש להן לקהילות עניין למשוך בעלי הון שביכולתם לסייע לקהילה לשאת בעול מילוי תפקידיה , ואילו מחוסרי יכולת יש שמשדלים אותם ואף לוחצים עליהם 1 קוני גדולי הפו...  אל הספר
מוסד ביאליק