פרק עשירי תחומי פעולתה של הקהילה

אגב תיאור מנגנון הפעולה של הקהילה נתבלטו כמה מתחומי פעולתי" הטעונים מיון וניתוח לפי תוכנם וטיבם . דרך הכללה ניתן לומר , שתפקיד הנהלת הקהילה הוא לדאוג לקיומם של מוסדות הקהילה , ואין לך תחום בחיי העדה מחוץ להסדר ולפיקוח שלה . בפעילות הכלכלית , ביחסים כלפי לא יהודים , בחיי המשפחה והחברה , הדת והחינוך ניכרת ידה המכוונת והמבקרת , הגם לא בכל התחומים במידה שווה , כמובן . אולם , בראש וראשונה שומה עליה לייצג את הקהילה כלפי חוץ , היינו , לקיים את המגע עם השלטונות הלא יהודיים . ואמנם , בחירת הראשים והפרנסים טעונה לעתים אישורם של השלטונות או קבלת מרותם בשבועה או בהצהרה » אף במקום שאין בחירתם לכאורה אלא עניין פנימי של העדה , מובן להם לבני העדה ולשלטונות גם יחד , שהנבחרים הם מיופי הכוח להלכה והמיועדים למעשה לקיים את הקשר עם השלטונות . המנהיגים אחראים לקיום חובות העדה כלפי השלטון — תשלום המסים , משלוח דורונות , וכדומה . ראשי העדה נתבעים למלא אחר תביעות יוצאות מן הכלל כגביית תרומות מיוחדות בשעת חירוט , ובמידה לא מועטה נושאים הם באחריות לפני השלטונות על מעשי יחידים' ולא אחת נתבעים הם לייסר יחידים שנתפ...  אל הספר
מוסד ביאליק